Friday, December 3, 2010

ZONAL SKATING 2010

MOHIT JOON XII A1-II nd and IIIrd
LAKSHIT XII A2-IIIrd
SHORYA VIII B-IInd and IIIrd
DIKSHA VIIIB-IIIrd
NEHA IX C-IIIrd
GEETIKA IXD-IIIrd
INTER ZONAL SKATING
9 STUDENTS ARE SELECTED IN INTERZONAL
MOHIT JOON XIIA1
LAKSHIT XII A2
NEHA RAO IXC
SARTHAK IXC
MANPREET SINGH IXC
GEETIKA IXD
ADITYA VIIIB
SHORYA VIIIB
DIKSHA VIIIB

No comments:

Post a Comment